Verhuur voorwaarden

Aanvullende voorwaarden:

GEEN 18, GEEN ALCOHOL; Indien uw bestelling alcoholhoudende dranken bevat, dient uw leeftijd minimaal 18 jaar te zijn!

Tent en locatie:

1) De tenten en podia met overkapping worden door de verhuurder op- en afgebouwd. In de tent is het gebruik van kook- en bakapparatuur en barbecues etc. niet toegestaan zonder een deugdelijke afvoer naar de buitenlucht, i.v.m. reukaanslag aan het zeildoek. Tevens is het gebruik van versiering (met name crêpepapier e.d.) of tape etc. welke (bijvoorbeeld bij vochtig worden) inkt, verf of andere kleurstoffen of lijmresten o.i.d. afgeeft aan het zeildoek niet toegestaan. De schoonmaakkosten van het zeildoek en het frame als gevolg van niet atmosferische invloeden zijn voor rekening van de huurder.

2) I.v.m. de veiligheid kunnen wij melden dat de zeilen en/of wanden van de tenten voldoen aan de strengste brandwerendheidsnormen en de constructies statisch berekend zijn, hiervan is een bouwboek aanwezig.

3) I.v.m. de verankering (het slaan van haringen tot 80cm. diep) dient de huurder voor de aanvang van de bouw één van onze medewerkers schriftelijke informatie omtrent ondergrondse leidingen en kabels in het te bebouwen terrein te verschaffen. Indien de huurder hier niet aan voldoet, kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor het beschadigen van ondergrondse leidingen en kabels.

4) Voor de verankering van de tenten op bestrating zijn wij genoodzaakt een aantal klinkers/stenen uit de bestrating te halen, welke wij na retour weer in de bestrating zullen terugleggen. Schades aan deze bestrating zijn niet voor rekening van de verhuurder. Tevens kan de verhuurder voor eventuele herbestratingkosten niet aansprakelijk worden gesteld.

5) Het terrein dient redelijk vlak (horizontaal) te zijn met een maximaal verloop van 30 cm. en dient tevens groot genoeg te zijn voor het plaatsen van de tent (rekening houdend met de buitenmaten van de tent) en dient tevens vrij te zijn van obstakels als meubilair en auto’s e.d..

6) Het te bebouwen terrein dient toegankelijk te zijn voor onze transportmiddelen, schades als gevolg van het gebruik van deze middelen zijn niet voor rekening van de verhuurder. Tevens dient het terrein op bovengenoemde tijdstippen voldoende hard te zijn voor het berijden met onze transportmiddelen en voor het bouwen en dragen van de tent; mocht bijvoorbeeld door zware regenval het terrein zodanig veranderd zijn dat het terrein aangepast dient te worden met bijvoorbeeld rijplaten, dan zijn de kosten en de bewerkstelliging voor rekening van de huurder. Eventueel benodigde inritkaarten en ontheffingen dienen door de huurder voor de levering aan de verhuurder te zijn geleverd. Wachttijden ontstaan door het niet toegankelijk zijn van betreffende locaties e.d. zullen worden doorberekend.

7) De huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde gemeentelijke- en/of overige vergunningen. Alle voorzieningen (zoals brandblussers en noodverlichting) welke volgens deze vergunningen in de tent aanwezig behoren te zijn, dienen door de huurder zelf verzorgd te worden. Indien deze voorzieningen niet in de specificatie zijn opgenomen zal de huurder deze zelf verzorgen.

Bezorging:

8) Bezorging geschiedt alleen op de begane grond en op één locatie tenzij anders is overeengekomen. Voor alle goederen (vooral mobiele goederen als een bar op wielen, koelkasten etc.) dient rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid van de locatie (bijvoorbeeld: past de bar door de deur?). Bezorging geschied alleen via verhard terrein, dus geen grindpaden. Als blijkt dat bij levering de goederen niet op “normale” wijze op de locatie kunnen worden geleverd, dan worden eventuele handelingskosten (als extra transportkosten etc.) berekend. De goederen dienen klaar te staan daar waar ze ook zijn afgeleverd (ook weer op één locatie) tenzij anders is overeengekomen. De transportkosten voor het bezorgen en ophalen van de goederen zijn op aanvraag beschikbaar.

Tapijt:

9) Het tapijt wordt door de verhuurder schoon geleverd, gelegd en weer opgebroken. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de tegels bij retour stofzuigschoon opgeleverd worden. Indien aan bovenstaande voorwaarde niet is voldaan, worden stofzuigkosten doorberekend à € 0,75 per m².

Toiletwagen:

10) De prijsnotering van de toiletwagen is inclusief installatie (vrijstaand: d.w.z. niet aan tent of gebouw, tenzij anders vermeld) waarbij noodzakelijk: een wateraanvoer met voldoende druk binnen 40 mtr. (bij niet voldoende druk is een waterpomp à € 50,= nodig, wat voortijdig bekend dient te zijn), een officiële afvoer op het riool binnen 12 mtr. en een elektra-aansluiting van 230 Volt / 16 Ampère en voldoende vermogen binnen 10 mtr. Mocht aan één van deze voorwaarden niet voldaan zijn dan zijn de extra aanpassing- en/of reiskosten voor rekening van de huurder. Voor een afvoer via een optionele vergaarbak is ook een officiële waterafvoer noodzakelijk binnen 5 mtr. op het riool. De vergaarbak heeft een beperkte capaciteit en wordt na gebruik geleegd (dus niet tussentijds tenzij anders vermeld).

Elektra:

11) Aggregaten, stroomverdeelkasten, verlengsnoeren, kabelhaspels en overige elektra-aansluitingen e.d. worden door de verhuurder geleverd en dus niet aangesloten, tenzij anders overeengekomen. Aangezien verhuurder geen elektrotechnisch installateur is, dient de huurder voor een goede en veilige werking de aansluitingen te laten controleren door een erkende installateur en bij onjuiste aansluiting of werking dit te laten corrigeren. Voor de verlichting en de overige elektrische-apparatuur dient bij opbouw door de verhuurder (mits vooraf overeengekomen) voldoende elektra-aansluitingen met voldoende capaciteit bij de locatie beschikbaar te worden gesteld i.v.m. het testen van betreffende apparatuur. Het is niet aan te raden om op de door de verhuurder gebruikte haspels en elektragroepen andere apparatuur aan te sluiten om overbelasting van betreffende haspels en groepen te voorkomen.

Biertapinstallaties:

12) Voor alle bars en biertaps geldt een verplichte afname van bier. Bij bezorging van biertapinstallaties kan de koolzuurcilinder en een bierfust worden aangesloten door de verhuurder (voorzover mogelijk, zie ook punt 8). Mocht de verhuurder niet direct in de gelegenheid worden gesteld om deze aansluitingen te verzorgen, dan dient de huurder deze aansluitingen zelf te verzorgen. De overige aansluitingen (als elektra, water, afvoer etc.) dienen door de huurder zelf te worden verzorgd.

Overige goederen:

13) De artikelen (behalve tenten) worden standaard niet door de verhuurder opgebouwd. De op- en afbouwkosten van diverse artikelen zijn op aanvraag beschikbaar.

14) Het glaswerk, servies en bestek mag spoelschoon (d.w.z. zonder etens- en drankresten) retour gegeven worden. Glaswerk en kopjes dienen “op z’n kop” in de betreffende kratten retour geleverd te worden; tevens dienen glaswerk, servies en bestek gesorteerd retour geleverd te worden. Tegen een op aanvraag beschikbaar tarief kan het glaswerk, bestek en servies niet gespoeld retour worden gegeven.

15) Het linnengoed dient altijd ongewassen, maar droog retour gegeven te worden; als het nat is dient het te worden uitgehangen om weervorming te voorkomen. Brandgaatjes / kaarsvet / schimmel is schade. Katoen kan door het wassen krimpen, de afmetingen  kunnen daardoor afwijken.

16) De overige goederen als meubilair etc. worden geleverd in betreffende verpakking (dozen, kratten, flightcases, hoezen, rolcontainers etc.) en dienen bij retourtransport weer schoon, droog en in de betreffende verpakking gereed te staan. Als de goederen niet schoon en droog geretourneerd zijn, dan worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

16.a) Bij het huren van Barbecues en diverse andere artikelen wordt borg berekend. Eventuele schoonmaakkosten worden hiermee verrekend.

Controle:

17) Verhuurder heeft het recht de retour ontvangen goederen in ons magazijn te tellen. Deze telling is altijd bindend.

Schades en verzekering:

18) Alle schades en vermissingen, door welke oorzaak ook, zijn voor rekening van de huurder. De gehuurde objecten kunnen in opdracht van de huurder tegen een bij aanvraag beschikbare premie voor de periode van oplevering tot en met het tijdstip van retour, verzekerd worden tegen materiële schade veroorzaakt door o.a.: brand, storm, diefstal, vandalisme, verkeersrisico, ondeskundigheid, menselijk handelen, nalatigheid, eigen gebrek en van buiten komend onheil (zodra u een tent huurt, is deze verzekering verplicht). In geval van gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis of serie gebeurtenissen voor rekening van de huurder van € 150,= en in geval van diefstal, vermissing of verduistering 10% van het schadebedrag met een minimum van € 700,=. Deze verzekering is van kracht volgens het bij de leveringsbon geleverde verzekeringscertificaat welk een uittreksel is van polisnummer 0196464 volgens de bepalingen en voorwaarden van deze polis.

Huurtermijn en prijzen:

19) Alle huurprijzen gelden voor 1 dag. De goederen kunnen in overleg met de verhuurder 1 dag van tevoren worden afgehaald en 1 dag na gebruik worden geretourneerd met inachtneming van de betreffende openingstijden. Prijzen voor langere termijn zijn op aanvraag beschikbaar.

19.a) Prijzen van alle tenten zijn exclusief vloer, transportkosten en verzekering, welke op aanvraag beschikbaar zijn. Alle overige voorwaarden voor alle tenten zijn op aanvraag beschikbaar.

20) Genoemde huurprijzen zijn per stuk, exclusief BTW, in euro’s en af magazijn.

20.a) Betaling dient te geschieden bij levering, tenzij anders is overeengekomen.

20.b) Legitimatie met een geldig legitimatiebewijs dient te geschieden bij levering tenzij anders is overeengekomen.

20.c) In geval van een vrijblijvende offerte, betekend dit dat de artikelen niet voor u gereserveerd zijn en is de offerte dan ook onder voorbehoud van de beschikbaarheid op de betreffende data. Wij werken helaas niet met de mogelijkheid een optie op de goederen te nemen.

20.d) In geval van een opdrachtbevestiging zullen wij de goederen voor u reserveren. Dit betekend dat wij de mogelijkheid hebben om kosten door te belasten bij annulering van de opdracht.

Annulering:

21) Bij annulering van reeds bestelde goederen brengen wij annuleringskosten in rekening, afhankelijk van de periode dat de goederen gereserveerd zijn geweest en het aantal dagen tot aan de leverdatum. Annulering is niet meer mogelijk als er werkzaamheden (zowel administratief als logistiek) zijn verricht.

Voorgaande editie:

22) Bij het verschijnen van deze editie vervallen alle voorgaande edities. Prijzen, modellen en zet- en drukfouten onder voorbehoud.

Algemene voorwaarden:

23) Voorts zijn op alle transacties onze algemene voorwaarden zoals deze op 5 november 1993 zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar nr. 120/1993 van toepassing.