Privacyverklaring ‘t Hekeltje

Via de website www.hekeltje.nl en www.tijdelijke-bedrijfsruimte.nl en van ‘t Hekeltje gevestigd op het industrieterrein Beverkoog, Robbenkoog 29 te Alkmaar kunnen wij privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u verwerken. ’t Hekeltje is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Deze verklaring is bedoeld voor u als bezoeker van de onze website, voor u als (potentiele) klant, voor u als leverancier, of voor u als (potentiele) werknemer.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2018. 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en/of onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door ons verzameld voor verschillende doeleinden:

1. Uw bestelling in de online verhuurshop

Om u de mogelijkheid te bieden een bestelling te plaatsen in onze online verhuurshop, uw bestelling te verwerken, te bevestigen en u te kunnen informeren over het verloop of verzending daarvan en om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens, waaronder uw adres en factuurgegevens. Wanneer u uw bestelling plaatst ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail met als onderwerp ‘Reserveringsaanvraag ’t Hekeltje Verhuur…’. Nadat wij uw bestelling in behandeling hebben genomen ontvangt u van ons een definitieve opdrachtbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres, inclusief de orderbevestiging en het huurcontract in PDF. Indien er artikelen niet beschikbaar zijn voor de betreffende periode, zullen wij uw telefoonnummer gebruiken om contact met u op te nemen voor het bespreken van een alternatief artikel. Uw persoonsgegevens kunnen wij daarnaast gebruiken indien u in de stap ‘verzendmethode’ heeft aangegeven de bestelling te laten bezorgen.

2. Contact

U kunt ons per post, e-mail of per telefoon benaderen met vragen en/of opmerkingen en meer informatie over onze partyverhuur, ons assortiment, verhuurprijzen van onze tenten voor evenementen en tenten voor tijdelijke bedrijfsruimte, opslag en luxe accommodaties en over onze diensten. Het is daarnaast mogelijk gebruik te maken van het contactformulier waarna wij contact met u zullen opnemen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ter behandeling, beantwoording en afhandeling van uw vragen en/of opmerkingen en ter verstrekking van de door u opgevraagde informatie.

3. Offertes, advies op maat, het maken van een afspraak of bezichtiging

U kunt telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen voor op maat advies, ten behoeve van een offerte, voor het maken van een afspraak met één van onze medewerkers of voor een bezichtiging van een bestaand project. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken om deze gevraagde verzoeken in behandeling te nemen en onze diensten te kunnen uitvoeren.

4. Verhuurcatalogus

Op onze website kunt u middels het online formulier bij ons een gedrukte verhuurcatalogus inclusief prijskrant opvragen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in dit kader om u de mogelijkheid te bieden een verhuurcatalogus op te vragen, uw aanvraag te verwerken en voor toezending van de catalogus zorg te dragen.

5. Storingen

Mocht u onverhoopt een storing hebben buiten onze openingstijden of is er sprake van een uitermate dringend noodgeval, dan verwerken wij uw persoonsgegevens ter behandeling en afhandeling van deze storing en ter communicatie met u.

6. Sollicitaties

Wanneer u per e-mail of per post solliciteert op een van de openstaande vacatures op onze website verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie te registreren en te bevestigen, om te bepalen of u als sollicitant geschikt bent voor een positie binnen ’t Hekeltje, ter arbeidsbemiddeling tussen u en t’ Hekeltje en uiteraard ter terugkoppeling met u.

7. Gebruik website

Bij het surfen op onze website wordt technische informatie over uw apparaat verkregen (bijvoorbeeld het IP-adres, het MAC-adres) en uw bezoekgedrag op de website. We ontvangen deze informatie door cookies die op onze website zijn geplaatst (zie hiervoor ook onze Cookieverklaring).

Categorie van persoonsgegevens
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleneinden:

 • NAW gegevens: voornaam, achternaam, aanhef, straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, land;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Factuuradres;
 • Betaalgegevens;

Voor zover het een sollicitatie betreft kunnen wij u de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens: voornaam, achternaam, aanhef, straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, land;
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Curriculum Vitae, waaronder informatie over opleidingen, trainingen, werkervaring en de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat
 • Pasfoto indien door u vrijwillig verstrekt in het cv
 • Gegevens over uw beschikbaarheid

Als websitebezoeker kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • Communicatiegegevens, zijnde de technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet of een desktop computer), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat.
 • Technische gegevens, zijnde uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van uw bezoek op de website.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen.
Uw persoonsgegevens ten behoeve van (1) het plaatsen, afhandelen en verzenden van uw bestelling en (2) het onderhouden van contact ter beantwoording van uw vragen en/of opmerkingen en ter verstrekking van informatie, (3) offertes, advies op maat, het maken van een afspraak of bezichtiging en (4) het opvragen van de verhuurcatalogus, (5) het melden van een storing en(7) het gebruik van de website worden door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is om de diensten die u van ons afneemt uit te kunnen voeren.
Uw persoonsgegevens verkregen in het kader van uw sollicitatie (6) worden door ons verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang om uw geschiktheid als kandidaat te kunnen beoordelen.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens worden doorgegeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is bij de uitvoerig van de overeenkomst, zoals de hostingpartij van onze website en de softwareleverancier van ons CRM-systeem.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw computer. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van cookies en wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken.
Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. Zie onze cookiesverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Beveiliging
Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens verkregen in het kader van het plaatsen, afhandelen en verzenden van uw bestelling, een offerte of een advies op maat voorafgaand en/of tezamen met uw order, bewaren wij conform de wettelijke fiscale eisen voor de duur van zeven jaar. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
Persoonsgegevens welke samenhangen met de door u gestelde vragen en/of opmerkingen over onze diensten of verhuurartikelen, ten behoeve van het melden van een storing of ten behoeve van het opvragen van een catalogus bewaren wij gedurende 6 maanden maanden. Uw gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.
Persoonsgegevens verkregen in het kader van uw sollicitatie worden tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij wij uw toestemming hebben om uw gegevens langer te bewaren om u bij toekomstige passende vacatures te kunnen benaderen. In dit geval bewaren wij uw sollicitatiegegevens maximaal één jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Websites van derden
Op onze website verwijzen wij naar de website van reviewplatform Kiyoh, een klantbeoordelingssysteem van DTG B.V. en andere websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van deze links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
‘t Hekeltje Verhuur B.V.
Industrieterrein Beverkoog
Robbenkoog 29
1822 BA Alkmaar
Tel.: 072 – 511 27 04
E-mail: info@hekeltje.nl